همجنس بازی در وهابیت

همجنس بازی در وهابیت

لینک دانلود در بین آمریکایی های مسلمان هستند که بین هویت دینی وجنسی خود تعارضی نمی بینند. این اقلیت یک رهبر دینی هم داردبه نام امام داعیه عبدالله ساکش واشنگتن است . ایشان کتب دینی خود رادر عربستان اموخته است

مولوی لاشاری تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت (۳)

مولوی لاشاری تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت (۳)

لینک دانلود بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما هستیم با یکی از مسائل دیگر اختلافی بین سلفیت و اهل سنت و جماعت در چهارچوب ائمه چهارگانه که سلفی ها این مسلک را حق نمی دانند و این اختلاف بین

مولوی لاشاری تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت(۲)

مولوی لاشاری تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت(۲)

لینک دانلود بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر شما هستیم با یکی دیگر از مسائل اختلافی و تفاوت های بین اهل سنت سلفی با اهل سنت و جماعت واقعی . یکی از مسائل اختلافی بین سلفیت و اهل سنت در

مولوی لاشاری : تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت (۱)

مولوی لاشاری : تضاد عقیده وهابیت با اهل سنت (۱)

لینک دانلود بسم الله الرحمن الرحیم . یکی از دیگر از برنامه های اختلاف و تفاوت اهل سنت و جماعت با سلفیت و وهابیت در کینه دوزی است . روزی یکی از صحابه از نبی اکرم صلی الله علیه واله